evn-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-voi-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-
EVN ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để đổi mới hoạt động đo lường điện đến năm 2030
04/16/2022 10:30:00 Đăng bởi HOÀNG THANH HUYỀN (0) bình luận

EVN ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để đổi mới hoạt động đo lường điện đến năm 2030

Ngày 05/4/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng, giai đoạn đến năm 2030 nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực canh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Đề án 996).

 

Tham dự Lễ ký kết về phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng Cục trưởng phụ trách, về phía lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng Giám đốc. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; các Thành viên Tổ tư vấn đề án 996, lãnh đạo các Tổng Công ty Điện lực, một số đơn vị thành viên và các Ban chức năng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện năng.Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được ký thể hiện cam kết chung, tạo khuôn khổ hợp tác chính thức giữa EVN và STAMEQ trong lĩnh vực đo lường với các nội dung cụ thể phù hợp với nhu cầu thực tế của EVN và STAMEQ, bao gồm:

- Xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại các doanh nghiệp thành viên của EVN trong các lĩnh vực: sản xuất, truyền tải, kinh doanh phân phối điện năng; sản xuất, kinh doanh thiết bị điện; cung cấp dịch vụ thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm, kiểm tra điện.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện, chuẩn đo lường; thiết bị đo, thử nghiệm/thí nghiệm/kiểm tra; phép đo, phương pháp đo của các đơn vị, doanh nghiệp thành viên của EVN đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp tổ chức các Hội thảo, Hội nghị, Diễn đàn nghiên cứu khoa học, các khóa đào tạo quốc tế về đo lường điện tại Việt Nam; giới thiệu cán bộ kỹ thuật đi đào tạo về đo lường điện tại nước ngoài.

- Phối hợp trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo, chuyển giao công nghệ về đo lường điện với các cơ quan, tổ chức đo lường các quốc gia/nền kinh tế trong khu vực và thế giới bảo đảm tuân thủ pháp luật về an toàn, an ninh quốc gia.

- Tăng cường trao đổi, tham vấn, tham gia xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu kỹ thuật đo lường liên quan đến sản xuất, kinh doanh điện năng. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra về đo lường điện.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, việc áp dụng tiêu chuẩn đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực: sản xuất, truyền tải, kinh doanh phân phối điện năng; sản xuất, kinh doanh thiết bị điện; cung cấp dịch vụ thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm, kiểm tra điện. Thỏa thuận này cũng là một trong các giải pháp cụ thể, hành động cụ thể để EVN và STAMEQ cùng nhau triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực canh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

EVN đã và đang từng bước nâng cao tiện ích, chất lượng dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện. Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ của ngành Điện ngày càng tăng. Sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày hôm nay sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phấn đấu trở thành Tập đoàn năng lượng – công nghệ phát triển bền vững, hiệu quả trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Nguồn : https://www.evn.com.vn/

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN