Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 trong doanh nghiệp

04/16/2022 14:49:43 Đăng bởi HOÀNG THANH HUYỀN (0) bình luận
Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 trong doanh nghiệp Năng lượng là một nhân tố chủ chốt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Việc khai thác và sử dụng các tài nguyên năng lượng chưa hợp lý khiến cho nguồn năng lượng bị thiếu hụt và chi phí dành cho năng lượng ngày càng tăng đang dần trở thành một thách thức đối với các doanh nghiệp. Trong khi đó, phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo hay năng lượng th... ... [Đọc tiếp]

Cần khơi thông dòng vốn đầu tư vào ngành điện

04/16/2022 14:24:00 Đăng bởi HOÀNG THANH HUYỀN (0) bình luận
Hội thảo "Khơi thông dòng vốn đầu tư vào ngành điện" nhằm mục tiêu đánh giá cụ thể thực trạng đầu tư ngành điện, dự báo những thách thức trong cân đối cung - cầu nguồn điện, những bất cập trong hoạt động đầu tư, qua đó tìm lối ra cho cơ chế giá điện, thúc đẩy giải ngân dòng vốn vào ngành này. Hội thảo diễn ra ngày 8/4, do báo Đầu tư tổ chức.  Theo Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầ... ... [Đọc tiếp]