ISO 50001: Hệ thống quản lý năng lượng đáp ứng các tiêu chuẩn ...

ISO 50001: Hệ thống quản lý năng lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế

1. Giới thiệu ISO 50001:2018

Chương trình đào tạo của ISOCUS về ISO 50001:2018  Hệ thống quản lý năng lượng cung cấp một cấu trúc rõ ràng để xác định và sau đó giảm tiêu thụ năng lượng trong bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức lớn nào.

Trọng tâm giảm tiêu thụ năng lượng hiện nay là một cân nhắc quốc tế lớn trong quản lý trách nhiệm xã hội vì mối quan tâm về môi trường và bền vững trên toàn thế giới nhằm giảm thiểu tác động của con người lên hành tinh Trái Đất.

Chương trình đào tạo này sẽ làm nổi bật:

 • Một cách tiếp cận có hệ thống để xác định sử dụng năng lượng trong bất kỳ tổ chức nào
 • Lập kế hoạch đặt mục tiêu giảm sử dụng năng lượng khi thực tế
 • Cách thức và nơi đo lường mức tiêu thụ năng lượng
 • Cách lập kế hoạch hành động để quản lý mức tiêu thụ năng lượng theo cách tốt nhất
 • Cải thiện quản lý năng lượng

2. Mục tiêu ISO 5001:2018

Đào tạo  này quy định các yêu cầu để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải thiện quản lý năng lượng. Mục đích của việc đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng  này là cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để đạt được cải tiến liên tục về hiệu suất năng lượng bao gồm hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ.

Đến hết chương trình đào tạo của ISOCUS, những người tham gia sẽ học cách:

 • tạo ra một chính sách năng lượng cho một tổ chức
 • tiến hành một năng lượng 'REVIEW'
 • thiết lập năng lượng 'BASELINE', 'CHỈ SỐ HIỆU SUẤT' và 'MỤC TIÊU'
 • xác định các quy trình đo năng lượng thực tế
 • kế hoạch hành động để cải thiện hiệu quả năng lượng và sử dụng
 • hiểu tầm quan trọng của các hệ thống quản lý trong việc đạt được điều trên

3. Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo của ISOCUS  về ISO 50001: Hệ thống quản lý năng lượng dựa trên khái niệm học tập tăng tốc. Điều này có nghĩa là sẽ có:

 • Các bài giảng trên lớp với các đại biểu được khuyến khích tham gia thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của họ theo dõi bởi,

 • Bài tập nhóm để kiểm tra và củng cố sự hiểu biết của các đại biểu về các chủ đề được trình bày

4. Tác động tổ chức

Tổ chức nên được hưởng lợi bằng cách được nhìn thấy quốc tế như là một hoạt động có ý thức về mặt sinh thái nhằm cải thiện tác động của các hoạt động của nó đối với môi trường.

Nhân viên của tổ chức sẽ thu được kiến ​​thức nâng cao về cách:

 • Xác định và đo lường sử dụng năng lượng trong tổ chức
 • Lập kế hoạch hành động để giảm và cải thiện việc sử dụng năng lượng
 • Hiểu vai trò của quản lý trong việc tạo ra một cách tiếp cận có hệ thống để sử dụng năng lượng

Bản thân các đại biểu sẽ nâng cao kiến ​​thức và thực hành của họ:

 • Đánh giá các yêu cầu về tài liệu liên quan đến quản lý năng lượng
 • Kỹ thuật lập kế hoạch quản lý năng lượng
 • Kỹ thuật đo lường hiệu suất quản lý năng lượng
 • Cải thiện hiệu quả năng lượng, tiêu thụ và sử dụng

5. Tác động cá nhân

Những người tham gia sẽ tăng kiến ​​thức cá nhân của họ về khả năng và hiệu suất như sau:

 • Hiểu về thực hành quản lý tốt trong quản lý năng lượng
 • Tư vấn cho nhân viên về thực hành quản lý năng lượng tốt
 • Tài liệu và trình bày các quan sát và quan tâm quản lý một cách súc tích để cải thiện năng lượng có thể được xác định chắc chắn
 • Đạt được kiến ​​thức về các bộ phận của tổ chức của họ mà họ sẽ không thường thấy, do đó cung cấp cho mình một sự linh hoạt lớn hơn để đảm nhận trách nhiệm trong một phạm vi rộng hơn của các phòng ban

Nguồn :https://isocus.vn/

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0904767907